Загалом під бюджетом розуміється план надходжень та витрат коштів на виконання певних функцій. Можна говорити про бюджет сім’ї, наприклад, бюджет компанії, громадської чи політичної організації, міста чи держави в цілому. Ми будемо розглядати тільки ті бюджети, що мають значення в межах нашого «Курсу з основ Місцевого Самоврядування (КМС)», тобто державний та місцеві бюджети, зокрема бюджет Бучацької міської ради на 2019 рік.

Фінансова (де)централізація

Щороку, спираючись на дані Держказначейства, я публікую невелику табличку, яка наглядно демонструє співвідношення між державним та місцевими бюджетами в Україні:

Консолідований бюджет 2017Даних за 2018 рік ще немає, але навряд чи ситуація там кардинально відрізняється від попередніх років. Бачимо, що левова частка коштів спрямовується до державного бюджету України. Натомість на місцях залишається лише трохи більше 24% зібраних коштів… Саме тому державна виконавча влада є настільки корупційно привабливою, але це тема іншої статті

Зверніть увагу: очільники держави чи не на кожному кроці вихваляють “здобутки” реформи територіальної організації влади (утворення ОТГ). Мовляв доходи місцевих бюджетів завдяки їй зросли в рази, якщо не в десятки разів… Однак цифри показують не настільки райдужну картину – централізація бюджету вища, ніж це було навіть 10 років тому…

Структура місцевих бюджетів

Місцеві бюджети – це бюджети адміністративних одиниць, тобто областей, районів та населених пунктів (міст, селищ, сіл, ОТГ). Слід розуміти, що не існує ієрархії бюджетів, вони цілком автономні (відокремлені). Тобто бюджети населених пунктів району не входять у районний бюджет, як і районний не є частиною обласного, що, в свою чергу, не становить складову Державного бюджету України. Тому розповіді про те, як сільський або міський голова їздив у район чи область “вибивати” гроші для свого населеного пункту – залишились тільки в історії…

Бюджетні кошти використовуються на здійснення функцій місцевого самоврядування, визначених, в основному, ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні” та рядом інших. Повноваження районних та обласних рад однакові по всій державі, а от повноваження рад населених пунктів залежать від їхніх статусів. Наприклад, з бюджетів міст обласного значення та адміністративних центрів ОТГ фінансуються освіта, охорона здоров’я та культура на відповідних територіях, а для інших населених пунктів (і Бучача в тому числі) фінансування цих галузей здійснюється з відповідних районних бюджетів.

Бюджети складаються з двох частин – загального та спеціального фондів. До загального фонду відносять кошти, що призначені для реалізації загальних функцій, а до спеціального – кошти, що мають конкретне призначення.

Доходи

Доходи місцевого бюджету складаються з податкових, неподаткових та спеціальних надходжень, а також можуть включати трансферти (“перерахування”) з бюджетів інших рівнів. Так, наприклад, районний бюджет одним із джерел доходів має цільові субвенції з державного бюджету на освіту, охорону здоров’я та соціальний захист населення.

Розглянемо детальніше план доходів бюджету міста Бучача на 2019 рік:

Як бачимо, майже третину доходів міського бюджету складає ПДФО, 27% – податки та орендні платежі за землю та нерухомість, чверть – акцизний податок. Суттєві надходження (майже 2.5 млн. грн.) поступають в бюджет також від надання адміністративних послуг.

Як реально можна збільшити доходи міського бюджету, що для цього має зробити “влада” та кожен із нас – розглянемо в наступній статті. А зараз подивимось на що планується потратити ось ці 19.5 млн. грн.

Видатки

Вище я вже згадував про спеціальний та загальний фонди бюджету, але детально будемо копати тему в третій статті циклу, а зараз подивимось на структуру витрат в цілому:

Більше половини всіх коштів Бучацька міська рада планує використати на утримання вулично-дорожньої мережі та благоустрій міста. Ще 3.2 млн. грн. будуть спрямовані на забезпечення діяльності власне міської ради. Ці три статті сумарно складуть три чверті всієї розхідної частини міського бюджету.

1 млн. грн. заплановано на співфінансування завершення реконструкції Ратуші, 1.3 млн. грн. – співфінансування будівництва очисних споруд. Суттєві суми будуть використані на подальший розвиток інфраструктури міста – розширення та вдосконалення системи водопостачання, облаштування нових пішохідних доріжок, ремонти фасадів будинків у центральній частині міста, сприяння ОСББ та тому подібні речі.

Важливо! Міська рада (депутати) затверджує лише загальну структуру бюджету, але безпосередньо розпоряджається бюджетними коштами її виконавчий комітет! Тобто ми, депутати, до прикладу, запланували 5 734 500 грн. на утримання вулично-дорожньої мережі, але виконком вже самостійно визначає на які конкретно вулички чи ділянки доріг їх спрямовувати. Хоча й дотримується при цьому затвердженої “Програми соціально-економічного розвитку міста”. Однак які конкретно пункти Програми фінансувати, коли саме, обрання підрядника, приймання робіт – все це компетенція виконкому. Трохи про це згадував у своїй попередній статті “Міський голова та місцева демократія“.

Проміжний висновок

Простими словами, міський бюджет – це кошти, які всі ми сплачуємо добровільно-примусово для реалізації спільних, важливих для всього міста цілей і задач. Власником бюджету є не міський голова, не міська рада, і навіть не Президент України, а всі ми – мешканці міста. Тому саме ми, і тільки ми – територіальна громада Бучача – зацікавлені в ефективному його використанні. Можемо впливати на цей процес напряму, або через обраних в т.ч. для цієї мети депутатів міської ради.

А Ви, конкретно Ви – знаєте хто Ваш депутат? А контролюєте його діяльність, яка мала би бути від Вашого імені та у Ваших інтересах? Отож-бо і воно…