Sticky

Після скасування кріпосного права на західноукраїнських землях починає активно розвиватись кооперативний рух у вигляді кредитних, торговельних, споживчих та інших кооперативних спілок. Розвиток українського кооперативного руху був обумовлений потребами капіталізації сільського господарства, адже, як відомо, більшість земель регіону мала переважно сільськогосподарське призначення. Українські селяни все частіше організовувались у товариства для організаціїЧитати далі…