Завідувач кафедри (2010-2014), доктор філологічних наук, професор

Народився 17 січня 1965 року в м. Бучач Тернопільської області. Закінчив із золотою медаллю Бучацьку сш № 1.

У 1986 році з відзнакою закінчив філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я.Галана.

У ТДПІ з 1986 року. Працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента до 2001 року. З 1988 по 1990 роки проходив стажування в Інституті літератури ім. Т.Шевченка НАН України.

У 1991 році закінчив аспірантуру КДПІ ім. Горького. З 1995 по 1999 рік навчався в докторантурі Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. З 2001 по 2002 роки – доцент кафедри гуманітарних дисциплін Тернопільського інституту післядипломної освіти.

З 2002 по 2006 роки – проректор Національного авіаційного університету, професор кафедри журналістики.

З 2006 по 2009 роки перебував на державній службі в Секретаріаті Президента України на посадах головного консультанта-інспектора, заступника завідувача відділу, завідувача відділу, заступника керівника департаменту, заступника керівника Головної служби з внутрішньополітичних питань та регіональної політики – керівника департаменту.

З грудня 2009 року – професор кафедри української літератури та компаративістики Київського університету ім. Б.Грінченка.

З лютого по березень 2010 року – заступник Міністра транспорту та зв’язку України.

Державний службовець 3 рангу.

З березня по липень 2010 року – професор кафедри української літератури та компаративістики Київського університету ім. Б.Грінченка.

З липня 2010 по 2016  рік – завідувач кафедри журналістики, а з вересня – проректор Національного авіаційного університету.

Відзначений усіма видами заохочень НАУ.
Державний службовець І категорії (3 ранг). Працював на державній
службі в Секретаріаті Президента України, заступником Міністра транспорту
і зв’язку України.
Депутат Київської обласної ради Vскликання

Наукові праці

Автор понад 50 наукових праць, серед яких 3 монографії, 2 посібники та підручники. Є членом 2 спеціалізованих вчених рад – Київського національного університету ім. Т.Шевченка та Київського університету імені Б.Грінченка.