Традиційна тріада прав власності включає право володіння, користування та розпорядження.

Як ви думаєте, яка частина депутатів міської чи районної ради зможе пояснити суть цих понять своїми словами? Я вам гарантую: для декого (ну добре, буду чесним – для більшості) ці терміни – білий шум.

А право користування передбачає як всім відомі право постійного користування та оренду (хто з депутатів точно зможе пояснити які при цьому платяться податки в міський бюджет?), так і екзотичні – суперфіцій, емфітевзис, узуфрукт чи сервітут. Ага 😉

А куди віднести, наприклад, витрати на ремонт комунального приміщення – до володіння, користування чи розпорядження?

Взагалі в інституційній економіці традиційна модель вважається давно застарілою, натомість використовується класифікація правомочностей за Оноре, яка налічує 11 пунктів:

• право володіння, що розуміється як винятковий фізичний контроль над річчю або як право виняткового її використання;
• право користування або особистого використання речі, коли воно не включає двох наступних правомочностей;
• право управління, тобто право вирішувати, як і ким може бути використана річ;
• право на дохід, тобто на ті блага, що дає реалізація двох попередніх повноважень;
• право на відчуження, споживання, витрату на свій розсуд, зміну або знищення речі;
• гарантія від експропріації, або право на безпеку;
• право передавати річ;
• безстроковість;
• заборона використовувати річ на шкоду іншим;
• можливість вилучення речі на сплату боргу;
• залишковий характер, тобто існування правил, що забезпечують відновлення порушеної правомочності.

Конкретне право власності може охоплювати лише деякі із зазначених елементів. Отже, на те саме майно може існувати кілька прав власності. 

Угу.

…навіяно епізодом, коли сьогодні на засіданні комісії я, начальник відділу земельних ресурсів міськради, начальник юридичного відділу та міський голова намагались на пальцях пояснити одному з депутатів що таке “сформована земельна ділянка” та основну суть статті 120 Земельного кодексу України. Не змогли. Це ж саме я намагався пояснити на одному з пленарних засідань іншому депутату. Обидва – широко відомі в Бучачі підприємці…

Між іншим, ця каденція триває вже три роки, і нами було прийнято за цей час десь 400-500 рішень по земельних питаннях… “Нами”, ага…

Звиняйте, але накипіло. Тому і не ходив тривалий час на сесії…