Sticky

Фото з колекції Галини Вишневської, яка протягом 1947-1955р. працювала у фотосалоні міста ( zbiory Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, udostępniła Halina Wiśniewska w ramach projektu “KARTA z Polakami na Wschodzie” (sygnatura nagrania – AHM_PnW_0766).) #buczacz_historyЧитати далі…